راه اندازي ستاد راهبري صنعت فولاد كشور

شرح خبر: فولادوتوسعه : مديرعامل شركت ملي فولادايران ازراه اندازي "ستادراهبري صنعت فولاد كشور" خبرداد.
راه اندازي ستاد راهبري صنعت فولاد كشور
دیگران چه می خوانند:
به گزارش شرح خبر:
 
به گزارش روابط عمومي شركت ملي فولادايران؛محمدآقاجانلو بااعلام مطلب فوق وضرورت تشكيل چنين ستادي براي راهبري فولادكشوراظهارداشت:وظيفه اين ستاد كه ساختاري چابك واختياراتي ويژه دارد ؛بهبودسياست هاي اتخاذشده ونظارت براجراي آن هاراعهده داراست ودرعمل باعث توسعه سريع وتوانمندسازي صنعت فولاد كشورخواهدشد.
مديرعامل شركت ملي فولادايران ؛بااشاره به اين نكته كه دبيرخانه اصلي  اين ستاد؛ دراين شركت مستقرشده است
: وظايف ستاد درشش دسته بندي تعیین و تبیین شده است که عبارتنداز:
. سياست گذاري واتخاذ تصميمات استرتژيك درراستاي توليد پايدار؛متوازن ورقابت پذير؛
. سياست گذاري درحوزه صدورمجوزها وتدوين دستورالعمل ها وبخشنامه هاي اجرايي ونظارتي زنجيره فولاد ؛
.سياست گذاري تامين مالي طرح هاي توسعه اي زنجيره ازمهمترين اهداف ششگانه اين ستادخواهدبود.
آقاجانلودرخصوص تشكيلات راهبردي اين ستادخاطرنشان ساخت:وزيرصمت رئيس ستاد؛معاونت معادن وفرآوري مواد ؛رئيس هيات عامل ايميدرو؛رئيس كميسيون صنايع ومعادن مجلس ؛رئيس انجمن فولاد ورئيس انجمن سنگ آهن اعضاي اصلي ستادراهبري صنعت فولاد كشورهستند كه علاوه براين ها؛نمايندگان سه وزارتخانه بعنوان اعضاي ناظرونمايندگان شش دستگاه دولتي وخصوصي نيز اعضاي مدعو اين ستاد درجلسات خواهندبود.
 بنابه اين گزارش؛ مديرعامل شركت ملي فولادايران ؛بعنوان دبيرستاد انجام وظيفه خواهدنمود.شايان ذكر است نمايندگان شش سازمان دولتي وخصوصي بعنوان اعضاي اصلي كارگروه هاي تخصصي ستادخواهندبود ونمايندگان هفت سازمان دولتي وخصوصي نيز اعضاي مدعو دركارگروه تخصصي اين ستادشركت خواهندكرد.
مديرعامل شركت ملي فولادايران؛درخاتمه اين گفت وگو افزود:ابلاغ تشكيل ستادراهبري صنعت فولاد توسط وزيرمحترم صمت همراه بامعرفي نمايندگان رسمي به منزله شروع رسمي فعاليت هاي ستاد وبرداشتن گام هاي مهم براي نيل به اهداف كلان اقتصادي كشورخواهدبود
بدین ترتیب اولین جلسه هماهنگی اعضای دبیرخانه  این ستاد جهت برنامه ریزی های مورد نیاز امروز تشکیل شد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت
با تشکیل کمیته های تخصصی مشکلات زنجیره فولاد مورد بررسی وتصمیم سازی جهت تصویب ستاد  قرار خواهد گرفت.

راه اندازي ستاد راهبري صنعت فولاد كشور

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟