• تسهیل در ثبت نام خودروهای برقی با حساب وکالتی موسسه اعتباری ملل

  تسهیل در ثبت نام خودروهای برقی با حساب وکالتی موسسه اعتباری ملل

  موسسه اعتباری ملل به منظور تسهیل در خرید خودروهای برقی امکان حساب وکالتی را فراهم نموده است.

 • تسهیل در ثبت نام خودروهای برقی با حساب وکالتی موسسه اعتباری ملل

  تسهیل در ثبت نام خودروهای برقی با حساب وکالتی موسسه اعتباری ملل

  موسسه اعتباری ملل به منظور تسهیل در خرید خودروهای برقی امکان حساب وکالتی را فراهم نموده است

 • آمادگی ایرانسل برای همکاری با استارتاپ‌ها در حوزه هوش مصنوعی

  آمادگی ایرانسل برای همکاری با استارتاپ‌ها در حوزه هوش مصنوعی

  میزگرد «هوش مصنوعی و کاربرد آن در صنعت» در جریان برگزاری سی و دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، برگزار شد و ایرانسل به بهره‌وری بیشتر از هوش مصنوعی در صنعت و کسب و کارها تأکید کرد.

 • سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که برای نظارت میدانی شرایط ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این سازمان، همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ به استان مازندران سفر کرده است، در جلسه شورای اداری تأمین‌اجتماعی استان که با حضور علی بابایی کارنامی نماینده دوره یازدهم و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود، مدیرکل و مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان و نیز مدیران مراکز درمانی و شعب استان برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی را از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال جاری دانست و گفت: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز مسئله اقتصاد؛ مسئله اصلی کشور است و معتقدم سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار باشد چراکه این سازمان، نهادی است که بیشترین و گسترده‌ترین تعامل را با کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید و کارفرمایان که سربازان حوزه اعتلا و رشد تولید و اقتصاد کشور هستند، دارد و عملکرد مثبت و امیدآفرین این سازمان می‌تواند روی تولید اثر مثبت بگذارد.

 • سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که برای نظارت میدانی شرایط ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این سازمان، همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ به استان مازندران سفر کرده است، در جلسه شورای اداری تأمین‌اجتماعی استان که با حضور علی بابایی کارنامی نماینده دوره یازدهم و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود، مدیرکل و مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان و نیز مدیران مراکز درمانی و شعب استان برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی را از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال جاری دانست و گفت: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز مسئله اقتصاد؛ مسئله اصلی کشور است و معتقدم سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار باشد چراکه این سازمان، نهادی است که بیشترین و گسترده‌ترین تعامل را با کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید و کارفرمایان که سربازان حوزه اعتلا و رشد تولید و اقتصاد کشور هستند، دارد و عملکرد مثبت و امیدآفرین این سازمان می‌تواند روی تولید اثر مثبت بگذارد.

 • سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که برای نظارت میدانی شرایط ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این سازمان، همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ به استان مازندران سفر کرده است، در جلسه شورای اداری تأمین‌اجتماعی استان که با حضور علی بابایی کارنامی نماینده دوره یازدهم و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود، مدیرکل و مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان و نیز مدیران مراکز درمانی و شعب استان برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی را از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال جاری دانست و گفت: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز مسئله اقتصاد؛ مسئله اصلی کشور است و معتقدم سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار باشد چراکه این سازمان، نهادی است که بیشترین و گسترده‌ترین تعامل را با کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید و کارفرمایان که سربازان حوزه اعتلا و رشد تولید و اقتصاد کشور هستند، دارد و عملکرد مثبت و امیدآفرین این سازمان می‌تواند روی تولید اثر مثبت بگذارد.

 • سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که برای نظارت میدانی شرایط ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این سازمان، همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ به استان مازندران سفر کرده است، در جلسه شورای اداری تأمین‌اجتماعی استان که با حضور علی بابایی کارنامی نماینده دوره یازدهم و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود، مدیرکل و مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان و نیز مدیران مراکز درمانی و شعب استان برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی را از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال جاری دانست و گفت: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز مسئله اقتصاد؛ مسئله اصلی کشور است و معتقدم سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار باشد چراکه این سازمان، نهادی است که بیشترین و گسترده‌ترین تعامل را با کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید و کارفرمایان که سربازان حوزه اعتلا و رشد تولید و اقتصاد کشور هستند، دارد و عملکرد مثبت و امیدآفرین این سازمان می‌تواند روی تولید اثر مثبت بگذارد.

 • سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  سازمان تأمین‌اجتماعی؛ از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال است

  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که برای نظارت میدانی شرایط ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این سازمان، همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ به استان مازندران سفر کرده است، در جلسه شورای اداری تأمین‌اجتماعی استان که با حضور علی بابایی کارنامی نماینده دوره یازدهم و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود، مدیرکل و مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان و نیز مدیران مراکز درمانی و شعب استان برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی را از تأثیرگذارترین نهادها در تحقق شعار سال جاری دانست و گفت: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز مسئله اقتصاد؛ مسئله اصلی کشور است و معتقدم سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار باشد چراکه این سازمان، نهادی است که بیشترین و گسترده‌ترین تعامل را با کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید و کارفرمایان که سربازان حوزه اعتلا و رشد تولید و اقتصاد کشور هستند، دارد و عملکرد مثبت و امیدآفرین این سازمان می‌تواند روی تولید اثر مثبت بگذارد.

 • ثبت‌نام آسان خودروهای برقی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

  ثبت‌نام آسان خودروهای برقی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

  مشتریان محترم بانک صادرات ایران می‌توانند برای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه‌ خرید خودروهای برقی وارداتی، به صورت غیرحضوری حساب‌های خود را وکالتی کنند.

 • آغاز عملیات اجرایی فیبرنوری ایرانسل در جویبار همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به مازندران

  آغاز عملیات اجرایی فیبرنوری ایرانسل در جویبار همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به مازندران

  همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به استان مازندران، عملیات اجرایی پروژه فیبرنوری ایرانسل در شهرستان جویبار به طول ۲۲ کیلومتر، آغاز شد.

 • پیام مدیرعامل هلدینگ صباانرژی به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

  پیام مدیرعامل هلدینگ صباانرژی به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

  مدیرعامل هلدینگ صباانرژی به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی پیامی به شرح زیر صادر کرد:

 • جلسه مدیرعامل سازمان‌منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین با مدیران کل گمرک و راهداری مستقر در پایانه مرزی پرویزخان

  جلسه مدیرعامل سازمان‌منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین با مدیران کل گمرک و راهداری مستقر در پایانه مرزی پرویزخان

  در جلسه هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان‌منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین با مدیران کل گمرک و راهداری مستقر در پایانه مرزی پرویزخان که در محل پایانه مرزی پرویزخان برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود منطقه بحث و بررسی و طرفین در خصوص مدیریت واحد و یکپارچه منطقه آزاد قصرشیرین اظهارنظر کردند.

 • آشنایی مردم بلندنظر ایران با صنعت پتروشیمی، وظیفه مهم روابط عمومی در این صنعت است

  آشنایی مردم بلندنظر ایران با صنعت پتروشیمی، وظیفه مهم روابط عمومی در این صنعت است

  مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی، میراث بزرگ و ماندگار نظام جمهوری اسلامی برای این مرز و بوم است، آشنایی مردم با این صنعت و افتخارات بدست آمده را مهم‌ترین وظیفه روابط عمومی در این صنعت دانست.

 • نشست مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌میزبانی منطقه آزاد ارس به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

  نشست مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌میزبانی منطقه آزاد ارس به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

  در اولین روز این نشست رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، تصویرسازی صحیح را یکی از ماموریت‌های اصلی روابط عمومی‌ها خواند و تصریح کرد: مدیریت جامعه ذی‌نفعان امری مهم است و نه‌تنها باید فعالین اقتصادی و مخاطبان جامعه محلی و ملی، منطقه ما را کامل و صحیح بشناسند، بلکه باید پرسنل درون سازمان نیز از اهداف آگاه باشند.

 • ‍ پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت روز روابط عمومی

  ‍ پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت روز روابط عمومی

  مهندس داود جعفری‌فر‌ی‌فر؛ مدیرعامل پتروشیمی ایلام با صدور پیامی ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی را تبریک گفت.

 • روابط عمومی باید از همه ابزارهای ارتباطی برای تحقق ماموریت های سازمان استفاده كند

  روابط عمومی باید از همه ابزارهای ارتباطی برای تحقق ماموریت های سازمان استفاده كند

  مهدی قمصریان؛ خواستار بهره مندی روابط عمومی از تمام ابزارهای متنوع ارتباطی برای تحقق اهداف و ماموریت های صندوق تامین شد.

 • پیام تبریک مدیرعامل بانک صادرات ایران به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی

  پیام تبریک مدیرعامل بانک صادرات ایران به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی

  ​محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، همزمان با 27 اردیبهشت‌ماه مصادف با روز «ارتباطات و روابط‌عمومی»، این روز را به همه فعالان و اهل قلم حوزه ارتباطات و روابط‌عمومی تبریک گفت.

 • وارد مرحله جدیدی از زیست بانک سپه شده ایم/ کسب رتبه برتر در رشد منابع

  وارد مرحله جدیدی از زیست بانک سپه شده ایم/ کسب رتبه برتر در رشد منابع

  دکتر ابراهیمی در همایش سراسری مدیران ارشد بانک سپه، رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی سال 1403را تشریح کرد.

 • پیام سرپرست بانک دی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی روابط ‌عمومی و ارتباطات

  پیام سرپرست بانک دی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی روابط ‌عمومی و ارتباطات

  سرپرست بانک دی با انتشار پیامی، فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت‌ماه روز جهانی روابط ‌عمومی و ارتباطات را به تمامی فعالان این عرصه تبریک گفت.

 • روابط‌عمومی بانک صادرات ایران روابط‌عمومی برتر دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد شد

  روابط‌عمومی بانک صادرات ایران روابط‌عمومی برتر دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد شد

  ​اداره کل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران به عنوان روابط‌عمومی برتر دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تجلیل قرار گرفت.